OM OSS

Sollentuna Omsorg


Hemtjänst med hög kontinuitet

Våra tjänster


enligt LOVEnligt valfrihetslagen (LOV) har du som kund rätt till att välja eller byta din utförare av tjänster.Ramen för vad som ska utföras samt tiden bestäms av din biståndsbedömare, dock hur och när tjänsterna ska utföras bestäms av dig. Vi står för att tjänsterna ska trygga din tillvaro och vara av god kvalité.

Sollentuna Omsorg AB


Som din utförare


 

Om Sollentuna Omsorg AB


Sollentuna Omsorg startades 2012 av Farnoush Khorasani i Sollentuna som är VD/ ägare av bolaget. Idag är vi verksamma i fyra olika kommuner med ca 70 kunder som valt oss som sin utförare.  Vi har 24 medarbetare av vilka fyra jobbar med chefskap och administrativa uppgifter och 20 medarbetare som jobbar ute hos våra kunder.

 

I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden. Ca 60 % av vår styrka är antingen undersköterskor eller har högre omvårdnadsutbildning. Alla kan tala svenska men vi har även personal som talar engelska, spanska, arabiska, persiska, turiska, swahili och tigrinja.

 

För att säkerställa kvalitén av de tjänster som erbjuds till våra kunder, jobbar vi efter SOSFS 2011:9 som är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta för att uppfylla kraven som ställs av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

 

Läs mer om oss och vår styrelse på allabolag.se

 

Att välja oss


Att välja oss, byta till oss eller byta från oss är en enkel och snabb process som tar mindre än en vecka. Vi kan självklart ge dig rätt information och hjälpa till med vem du ska kontakta men som kund måste man själv kontakta sin biståndsbedömare för att välja ny utförare.

 

Efter att du valt oss


Bestämmer vi ett möte hemma hos dig. Vi gör en skriftlig plan efter dina önskemål och presenterar din tilltänkta kontaktperson som ska utföra majoriteten av dina insatser. Du kan när som helst byta din kontaktperson eller önska ändringar i din genomförandeplan.

 

Hjälp oss att bli bättre


Vi vill bli bättre, därför behöver vi din hjälp! Du kan alltid komma i direkt kontakt med verksamhetschefen eller samordnaren på plats. Dina förslag på förbättringar eller klagomål och synpunkter värdesätts stort och du får alltid återkoppling på dina åsikter eller frågor.

Du kan välja oss som utförare av dina insatser i kommuner Sollentuna, solna, Sundbyberg och Järfälla


Våra kunder slipper se nya ansikten varje gång de får besök av hemtjänst och träffar alltid personal som har rätt kompetens.

Vår ledning är alltid tillgänglig och svarar gärna på dina frågor eller hjälper till med dina processer.

Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna  |  08-580 800 09

Copyright 2012 @ Sollentuna Omsorg AB All Rights Reserved